p

p

۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

قاتل و شکنجه گر قاضی حداد

دومین قاضی که روی پرونده من دست گذاشت قاضی حداد بود
این جانور یک بیمار درجه یک بود . رییس دفتر وی فردی به نام صبحانی بود و ماموری که پرونده هارو جابجا میکرد یک فردی بود که دست راست وی انگشت هایش قطع شده بود

من در بند 209 بودم و هود یازرلو به من گفت :  وقتی رفتی به دادگاه انقلاب شعبه امنیت این جانور  چندش اور را خواهی دید . این فرد که انگشت یک دستش قطع شده بود فقط پرونده های اعدامیان را برای قاضی های تروریست میبرد . مخصوصا قاضی مقیسه و قاضی حداد

البته اینجانب در چندین دادگاه محاکمه شده بودم . هم قاضی مقیسه و هم قاضی حداد ...
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر